Kurjer Warszawski., R. 94, nr 86 (27 marca 1914) - dod. poranny

gazety polskie