Kurjer Warszawski., R. 94, nr 65 (6 marca 1914) - dod. poranny

gazety polskie