Kurjer Warszawski., R. 94, nr 72 (13 marca 1914) wyd. zasad. + dod. poranny

gazety polskie