Kurjer Warszawski., R. 94, nr 59 (28 lutego 1914) - dod. poranny

gazety polskie