Kurjer Warszawski., R. 94, nr 50 (19 lutego 1914) - dod. poranny

gazety polskie