Kurjer Poznański, R. 15, nr 136 (17 czerwca 1920)

gazety polskie