Kurjer Poznański, R. 15, nr 130 (10 czerwca 1920)

gazety polskie