Kurjer Poznański, R. 15, nr 126 (5 czerwca 1920)

gazety polskie