Kurjer Poznański, R. 15, nr 90 (18 kwietnia 1920)

gazety polskie