Kurjer Poznański, R. 15, nr 219 (23 września 1920)

gazety polskie