Kurjer Poznański, R. 15, nr 218 (22 września 1920)

gazety polskie