Kurjer Poznański, R. 15, nr 172 (30 lipca 1920)

gazety polskie