Kurjer Poznański, R. 15, nr 173 (31 lipca 1920) + dod.

gazety polskie