Kurjer Poznański, R. 15, nr 165 (22 lipca 1920) + dod.

gazety polskie