Kurjer Poznański, R. 15, nr 163 (20 lipca 1920)

gazety polskie