Kurjer Poznański, R. 15, nr 151 (6 lipca 1920) + dod.

gazety polskie