Kurjer Poznański, R. 15, nr 75 (31 marca 1920) + dod.

gazety polskie