Kurjer Poznański, R. 15, nr 72 (27 marca 1920) + dod.

gazety polskie