Kurjer Poznański, R. 15, nr 65 (20 marca 1920)

gazety polskie