Kurjer Poznański, R. 15, nr 49 (29 lutego 1920) + dod. [2]

gazety polskie