Kurjer Poznański, R. 15, nr 45 (25 lutego 1920) + dod.

gazety polskie