Kurjer Poznański, R. 15, nr 3 (4 stycznia 1920) + dod.

gazety polskie