Kurjer Poznański, R. 15, nr 288 (15 grudnia 1920)

gazety polskie