Kurjer Poznański, R. 15, nr 249 (28 października 1920)

gazety polskie