Kurjer Poznański, R.13, nr 291 (19 grudnia 1918)

gazety polskie