Kurjer Poznański, R.13, nr 289 (17 grudnia 1918) + dod.

gazety polskie