Kurjer Poznański, R.13, nr 266 (19 listopada 1918)

gazety polskie