Kurjer Poznański, R.13, nr 246 (25 października 1918) + dod.

gazety polskie