Kurjer Poznański, R.13, nr 239 (17 października 1918)

gazety polskie