Kurjer Poznański, R.13, nr 233 (10 października 1918)

gazety polskie