Kurjer Poznański, R.13, nr 202 (4 września 1918)

gazety polskie