Kurjer Poznański, R.13, nr 185 (14 sierpnia 1918) + dod.

gazety polskie