Kurjer Poznański, R.13, nr 182 (10 sierpnia 1918) + dod.

gazety polskie