Kurjer Poznański, R.13, nr 168 (25 lipca 1918) + dod.

gazety polskie