Kurjer Poznański, R.13, nr 159 (14 lipca 1918) + dod.

gazety polskie