Kurjer Poznański, R.13, nr 155 (10 lipca 1918) + dod.

gazety polskie