Kurjer Poznański, R.13, nr 138 (19 czerwca 1918) + dod.

gazety polskie