Kurjer Poznański, R.12, nr 248 (30 października 1917) + dod.

gazety polskie