Kurjer Poznański, R.12, nr 173 (2 sierpnia 1917) + dod.

gazety polskie