Kurjer Poznański, R.12, nr 168 (27 lipca 1917) + dod.

gazety polskie