Kurjer Poznański, R.12, nr 147 (3 lipca 1917) + dod.

gazety polskie