Kurjer Poznański, R. 12, nr 135, 17 czerwca 1917

gazety polskie