Kurjer Poznański, R.12, nr 123 (3 czerwca 1917) + dod.

gazety polskie