Kurjer Poznański, R.12, nr 90 (21 kwietnia 1917) + dod.

gazety polskie