Kurjer Poznański, R.12, nr 82 (12 kwietnia 1917) + dod.

gazety polskie