Kurjer Poznański, R.12, nr 61 (16 marca 1917) + dod.

gazety polskie