Kurjer Poznański, R.12, nr 58 (31 marca 1917) + dod.

gazety polskie