Kurjer Poznański, R.12, nr 36 (15 lutego 1917) + dod.

gazety polskie