Kurjer Poznański, R.12, nr 31 (9 lutego 1917) + dod.

gazety polskie