Kurjer Poznański, R.12, nr 13 (18 stycznia 1917) + dod.

gazety polskie